MUSEOVIRASTO RESTAUROI

Seilin kirkko, Parainen


Seilin saari oli sairaalakäytössä liki 350 vuotta, ja alueen rakennuskanta on säilynyt ainutlaatuisena muistona maamme sairaanhoidon historiasta. Nykyään luonnonkaunis saaristoympäristö houkuttelee alueelle vierailijoita ja koruton puukirkko kuuluu kävijöiden suosikkikohteisiin. Merellisissä olosuhteissa rakennukset tarvitsevat säännöllistä kunnossapitoa. Korjaustöissä suositaan perinteisiä rakennustapoja ja hyödynnetään samalla nykypäivän restaurointiosaamista.

Seilin kirkko
Seilin tapuli ja kirkko. Kuva: T. Hirvonen.


Luonnonkauniin saaren raskas menneisyys

Seilin kirkko sijaitsee Nauvossa. Se on osa 1600-luvulla perustetun Seilin hospitaalin kokonaisuutta, johon kuului sairaalatilojen lisäksi maatilarakennuksia sekä kirkko hautausmaineen ja pappiloineen. Valtaosa sairaalan ja sen maatilan rakennuksista on säilynyt näihin päiviin asti. Kivirakenteista sairaalaa lukuun ottamatta rakennukset ovat pääosin puisia ja peräisin 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta. Saarella harjoitetun maanviljelyksen, karjanhoidon ja kalastuksen jäljet näkyvät edelleen sekä rakennuskannassa että sitä ympäröivässä kulttuurimaisemassa, jolle ovat leimallisia vanhat puutarhat, peltoaukeat ja niityt.


Saarella on ollut oma kirkko sairaalan perustamisesta lähtien, ja nykyinen puukirkko on vuodelta 1733. Suorakaiteen muotoisessa kirkossa on runkohuonetta matalammat, kirkkosaliin avautuvat kylkiäiset. Tilavaikutemaltaan sisätila on lähellä ristikirkkoa. Kirkkosalia kattaa laakea lautaholvi ja myös kirkon hirsiseinät, penkit ja lattia ovat maalamatonta, ajan patinoimaa puuta. Väriä tilaan tuovat saarnastuoli ja vaatetettu alttari. Kirkkoon on tehty harvinainen tilajärjestely, kun salin länsipää on erotettu muusta tilasta korkealla kaiteella spitaalihospitaalin potilaita varten.


1600-luvun kirkonkellot ovat rannalla sijaitsevassa katoksellisessa pukkitapulissa, joka on rakennettu vanhan mallin mukaan vuonna 1960. Seilin pappila on 1790-luvulta. Säleaidan ympäröimä hautausmaa on kirkon pohjoispuolella. Siellä on sekä valkoiseksi maalattuja puuristejä että valuraudasta ja kivestä tehtyjä hautamuistomerkkejä. Spitaalisten hautausmaan kerrotaan olleen kirkon itäpuolella olevalla niityllä.


Ilmakuva Seilistä

Ilmakuva Seilistä. Kuva: Hannu Vallas, Lentokuva Vallas.


Sairaalatoiminta saarella päättyi vuonna 1962, ja pari vuotta myöhemmin Seiliin perustettiin Turun yliopiston alainen Saaristomeren tutkimuslaitos. Merialueittemme monitieteelliseen tutkimukseen keskittyneen aseman kurssitilat ja laboratoriot on sijoitettu sairaalan entiseen päärakennukseen. Majoitustiloja on 70 hengelle, ja ne ovat hajallaan eri rakennuksissa ympäri saarta. Nykyään Seilin saari on luonnonsuojelualuetta ja suosittu retkikohde, jonne pääsee sekä omalla veneellä että järjestetyillä retkillä.


Seilin kirkkoa on vuosisatojen aikana kunnostettu ja muutettu useaan otteeseen. Vuonna 1906 toteutetussa korjauksessa rakennuksen ikkunat suurennettiin ja varustettiin vinoruudukkopuitteilla. Samassa yhteydessä julkisivut vuorattiin pystylaudoituksella ja maalattiin punaisiksi. Lisäksi etelänpuoleisen oven yläpuolelle rakennettiin pieni katos. Seilin kirkon ja tapulin korjauksista on vastannut Museovirasto. Virasto on myös hoitanut koko saaren muinaisjäännösalueita.

Merelliset olosuhteet tuovat haasteita korjaustöihin

Kirkon ja tapulin korjauksia on toteutettu 2000-luvulla yhteistyössä Saaristomeren tutkimuskeskuksen kanssa. Tutkimuskeskuksen huoltomiehet ovat mm. uusineet tapulin laudoitusta, kiinnittäneet kirkon sisääntulokatoksen uudelleen ja kunnostaneet kirkkolaiturin kioskia ja ulkokäymälää. Korjaustöiden perustaksi kohteessa tehtiin vuonna 2005 kuntokatselmus, pienimuotoinen valokuvausdokumentointi sekä kirkon lattiapintojen vaaitus.

2009 Kirkkorannan laituri uusittiin

Vuonna 2009 kirkkorannan laituri uusittiin käyttäen perinteistä hirsiarkkurakennetta. Koska kirkko ja laiturin paikka ovat historiallisia, haluttiin työ toteuttaa aiempaa rakenneratkaisua kunnioittaen. Laiturirannan mutapohja toi kuitenkin suunnitteluun haasteita ja perinteistä rakennetta muunneltiin hieman paikan olosuhteisiin paremmin sopivaksi.


Laiturin runkona on kaksi hirsistä veistettyä kehikkoa, jotka on täytetty kivillä ja kiinnitetty pohjaan paalujen ja kivien avulla. Laiturin kansi rakennettiin lehtikuusesta, joka kestää hyvin sään rasituksia. Laituri on merikorttiin merkitty vierasvenesatama ja sitä käyttävät myös vesibussit.

2005- Luonnonhoitosuunnitelma turvaa arvokasta kulttuurimaisemaa

Hautausmaan aita uusittiin 1993. Samana vuonna valmistui Seilin kirkon maisemasuunnitelma, jonka pohjalta raivattiin maastoa, avattiin näkymiä ja kohennettiin kirkon lähiympäristöä. Tämän jälkeen Museoviraston muinaisjäännösten hoitoyksikkö on hoitanut saarten maisemaa vuosien ajan.


Vuonna 2005 Metsähallitus julkaisi luonnonhoitosuunnitelman Seilin saaren Natura-alueille. Sen mukaan saaren luonto on monimuotoista ja kulttuurimaisema erittäin arvokasta. Seilin vanhat laidunmaat, pellot ja niityt ovat kuitenkin kasvaneet umpeen ja niille on istutettu vieraita puulajeja. Suunnitelmassa esitettiin saaren maisemanhoidollisena tavoitteena arvokkaan kulttuurimaiseman vaalimista palauttamalla metsittyneitä peltoja niityiksi ja kedoiksi sekä lisäämällä laiduntamista saaren alueella. Museoviraston muinaisjäännösten hoitoyksikkö on vastannut suunnitelman toteuttamisesta yhdessä Saaristomeren tutkimuslaitoksen kanssa. Pitkäjänteisen työn vaikutukset näkyvät hienosti maisemassa.