MUSEOVIRASTO RESTAUROI

Lamminahon tila, Vaala


Lamminahon tila on poikkeuksellisen hyvin säilynyt esimerkki Oulujokivarren talonpoikaisesta rakennusperinteestä. Pihapiiriin kuuluu parikymmentä rakennusta autenttisine esineistöineen; vanhimmat niistä ovat 1700-luvulta. Perinteisin materiaalein ja työtavoin toteutetun restauroinnin myötä Lamminahon tilan pitkä historia jatkuu luontevalla tavalla. Rakennusten pärekattoja on kunnostettu myös kansainvälisten työleirien voimin, mikä on osoittautunut onnistuneeksi käytännöksi.

Lamminaho peltomaisemassaLamminahon tila sijaitsee Oulujoen rannalla avarassa peltomaisemassa. Kuva: Helena Hirviniemi.

Talonpoikaistila tervareitin varrella

Lamminahon tila perustettiin Oulujoen rannalle 1750-luvulla. Joki oli 1940-luvulle asti vilkas kulkureitti, jota pitkin kulki mm. tärkeä tervaliikenne Kainuusta Ouluun. Avaran peltomaiseman laidalla olevan tilan rakennukset muodostavat nelikulmaisen pihapiirin, jota reunustavat tilan päärakennus, luhtirivi sekä navetta- ja tallirakennus. Päärakennus on perinteinen peräpohjalainen talonpoikaistalo, ja pihapiirin ulkopuolella olevissa 1700- ja 1800-luvun talousrakennuksissa on säilynyt arvokkaita kansanomaisen rakennustavan yksityiskohtia. Tila säilyi saman suvun hallussa lähes 200 vuoden ajan, kunnes se lahjoitettiin irtaimistoineen Museovirastolle vuonna 1992. Pihapiiri lähipeltoineen on suojeltu rakennussuojelulain nojalla.

1994-1999 Vanhat työtavat kunniaan

Kun Lamminahon tila oli siirtynyt Museoviraston omistukseen, kohteessa toteutettiin laaja korjaushanke vuosina 1994-99. Korjaustöiden pohjaksi rakennusten kunto tutkittiin ja ne dokumentoitiin tarkoin. Huolella hoidetun tilan kaikista rakennuksista löytyi korjattavaa, sillä ne olivat olleet 1970-luvulta lähtien vain kesäkäytössä. Yleisimpiä olivat hirsirungon, ikkunoiden, ovien ja vesikaton vauriot. Suurimmat sisäpuoliset korjaustyöt tehtiin päärakennuksessa, jossa kunnostettiin sisäpintoja ja uusittiin keittiö- ja wc-tilat.

Kaikissa korjaustöissä käytettiin alkuperäisen kaltaisia materiaaleja ja työtapoja. Tarvittava puutavara saatiin pääosin tilan omista metsistä. Korjaustöiden yhteydessä Lamminahoon palautettiin alkuperäisille perustuskivilleen paja, joka oli aikanaan siirretty Turkansaaren ulkomuseoon. Museoon sen tilalle löytyi Kainuusta vastaavanlainen rakennus.

Museovirasto luovutti peruskorjatut rakennukset lähialueineen Vaalan kunnan käyttöön tilan kulttuurihistorialliseen luonteeseen sopiviin tarkoituksiin. Korjaustöiden aikana yhteistyö eri osapuolten välillä oli tiivistä ja myönteistä. Työllistämisen ohella on voitu kunnostaa erinomaisen hieno Lamminahon rakennuskokonaisuus toimivaksi matkailukohteeksi. Pihapiirissä järjestetään kesäisin monenlaisia tapahtumia ja työnäytöksiä. Jokavuotisen perinnepäivän ohjelmaan on kuulunut mm. lampaiden keritsemistä, heinäntekoa ja taontanäytöksiä.

Lamminaho aita
Ympäristön hoito on ollut tärkeä osa kunnostustöitä. Pihapiiri raivattiin villiintyneestä kasvillisuudesta ja sen ympärille rakennettiin yli 500 metriä riukuaitaa. Kuva: Pirjo Siipola.

2009-2010 Lamminaho dokumentoitiin opiskelijavoimin

Kahtena syksynä, 2009 ja 2010, Lamminahossa on järjestetty arkkitehtiopiskelijoiden mittausleirejä. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston opiskelijat ovat dokumentoineet tilan rakennuksia perinteiseen tapaan käsin mittaamalla ja piirtämällä. Jokaisesta mitatusta rakennuksesta saatiin lopputuloksena käsin piirretty pohjapiirros, julkisivut, leikkauksia sekä detaljikuvia tärkeimmistä yksityiskohdista, kuten ikkunoista, ovista, listoista ja tulisijoista. Mittauspiirustukset tarjoavat erinomaista taustatietoa tilan tulevia korjaus- ja kunnostustöitä suunniteltaessa etenkin, kun kaikki mittausaineistot on myös digitalisoitu. Mittausleirit toteutettiin Oulun yliopiston, Museoviraston ja Vaalan kunnan yhteistyönä. Suunnitelmissa on toteuttaa mittausleirin aineiston pohjalta julkaisu, joka kertoo Lamminahon rakennusperinnöstä ja rakentamisvaiheista.

2011-2012 Pärekattoja naputeltiin kansainvälisellä työleirillä

Kesällä 2011 ja 2012 Lamminahon tilalla on järjestetty kansainvälisiä työleirejä, joiden ohjelmassa on ollut pärekattojen kunnostusta. Vaalan kunnan ja Allianssi ry:n yhteistyöhanke on tuonut tilan pihapiiriin nuorta talkooväkeä eri puolilta maailmaa. Parin viikon mittaisilla leireillä on ollut kumpanakin kesänä kymmenkunta osallistujaa. Kesällä 2011 leiriläiset naputtelivat uudet päreet navetan katon etelälappeelle ja heinäkuussa 2012 työn alla olivat kahden ladon katot. Kattotöiden ohella leiriläisille on jäänyt aikaa myös pihapiiriä rajaavan riukuaidan kunnostukseen. Työleirit ovat osoittautuneet erittäin onnistuneeksi käytännöksi, joten todennäköisesti Lamminahossa nähdään kansainvälistä talkooväkeä myös tulevina kesinä.

Lamminaho pärehöylä
Tilan vanha pärehöylä ja traktori vuosimallia 1935 kunnostettiin myös käyttökuntoon.
Kuva: Pirjo Siipola.