MUSEOVIRASTO RESTAUROI

Kajaanin linnanrauniot ja tervakanava, Kajaani


Pienelle saarelle rakennetun Kajaanin linnan lyhyt kukoistuskausi päättyi venäläisten räjäytettyä linnan vuonna 1716. Pahoin sortuneita linnanraunioita on restauroitu lukuisia kertoja aina 1800-luvulta lähtien. Kesällä 2001 käynnistyi laaja hanke linnanraunion ja sen ympäristön kehittämiseksi. Muurirestauroinnin ohessa tehdyt arkisto- ja maastotutkimukset toivat lisävalaistusta linnan rakentamisen vaiheista. Uudet opasteet ja kävelysilta tarjoavat kävijöille entistä paremmat mahdollisuudet tutustua linnan monivaiheiseen historiaan.

Kajaanin linna
Maantiesilta rakennettiin raunion päälle vuonna 1936. Kuva: Sanna Ihatsu, Museovirasto.

Linnanraunio saarella

Kajaanin linna rakennettiin kuningas Kaarle IX:n käskystä Ämmäkosken saareen vuosien 1604-19 aikana. Harmaakiviseen kehämuuriin liittyi kaksi pyöreää tykkitornia, joista ylävirran puoleinen oli vahvistettu kahdella nelikulmaisella linnakkeella. Pohjan sodan aikana 1716 venäläiset räjäyttivät linnan raunioiksi. Vuonna 1936 rakennettiin maantiesilta linnasaaren yli ja linnanraunio kaivettiin esiin maakerrosten alta.

Muurirestaurointia maalla ja vedessä

Nykyään linnanrauniot muodostavat yhdessä viereisen tervakanavan kanssa merkittävän historiallisen ja maisemallisen muistomerkin Kajaanin keskustassa. Museovirasto entisöi kanavan vuosina 1983-84, minkä jälkeen siitä tuli alueen merkittävä matkailukohde.

Korjaustyöt toteutettiin yhteistyössä Kajaanin kaupungin ja Pohjanlahden merenkulkupiirin kanssa. 1980-luvun alussa Kajaanin linnanraunioilla tehtiin laajoja kunnostustöitä. Tuolloin vahvistettiin linnan koillistornin perustuksia, tehtiin muurien syvätäyttöä ja korjattiin ampuma-aukkojen holvikaaria. Samalla raivattiin linnoitusaluetta ylimääräisestä kasvillisuudesta sekä kunnostettiin nurmialueita ja raunioiden soralattioita. Vierailijoiden liikkumista helpottamaan rakennettiin myös turvakaiteita ja portaita.

Kesällä 2000 olivat vuorossa huonokuntoisten rantamuurien korjaustyöt. Rantoja reunustava suojakiveys oli vuosien mittaan rappeutunut pahasti ja virtaava vesi oli huuhtonut irtainta rantamaata mennessään. Rantamuurit korjattiin nostamalla irronneet muurikivet takaisin paikoilleen ja uusimalla saumaukset. Erityisen haasteen tarjosivat vedenalaisten muurirakenteiden vahvistustyöt.
Rantapuisto raivattuna
Rantapuistoa kunnostettiin kesällä 2007. Kuva: Selja Flink, Museovirasto.

Kävelysilta talvella
Uusi kävelysilta houkuttelee tutustumaan linnanraunioon.
Kuva: Selja Flink, Museovirasto.

Tutkimuksella lisätietoja kohteesta

Kesällä 2001 käynnistyi paikallisesta aloitteesta laajempi hanke linnanraunion ja sen ympäristön kehittämiseksi. Tavoitteena oli muurien restauroinnin lisäksi syventää tietoja linnan historiasta sekä parantaa kohteen opastusta ja turvallisuutta. Hankkeen alkuvaiheessa aloitetut arkeologiset kaivaukset sekä arkisto- ja maaperätutkimukset tarjosivat linnan rakennusvaiheista kiinnostavaa lisätietoa, jota hyödynnettiin kohteen restauroinnissa. Esimerkiksi vuoden 2006 arkeologisissa kaivauksissa löydettiin linnanpihalta jäänteitä alkuperäisestä pihakiveyksestä, jota käytettiin mallina uutta kiveystä rakennettaessa.

Uusimmat muurinkorjaukset

Muurirestaurointi aloitettiin kesällä 2003. Linnassa on valumuurit, joissa luonnonkivisten ulkokuorien väli on täytetty pienemmillä kivillä ja kalkkilaastilla. Ajan mittaan laasti kuluu sään vaikutuksesta pois ja muuri alkaa raunioitua. Kunnostus aloitettiin poistamalla vanhat saumauslaastit piikkaamalla, minkä jälkeen muurin sisus ja saumat suihkutettiin puhtaaksi ja täytettiin uudella laastilla. Kesällä 2004 etelämuurin perustuksissa havaittiin sortuma. Sen vuoksi pätkä muuria täytyi purkaa ja latoa uudelleen. Tämä ylimääräinen työvaihe hidasti jonkun verran hankkeen etenemistä. Muurinkorjaukset saatiin päätökseen vuonna 2007.

Raunioista löytyi vankikammio

Restauroinnin yhteydessä tehtiin mielenkiintoinen löytö. Pohjoisportin viereisen betonirakenteen alta paljastui jäänteitä porrashuoneesta ja pienestä vankikammiosta, jotka ovat kuuluneet linnan ensimmäiseen rakennusvaiheeseen. Vankihuone jätettiin näkyville, sen muotoa selvennettiin muutamalla lisäkivellä ja lattia täytettiin soralla osoittamaan huoneen oletettua lattiatasoa.

Saavutettava ja turvallinen raunio

Linnanraunion fyysinen savutettavuus parani merkittävästi, kun Kajaanin kaupunki rakennutti saareen kävelysillan kesällä 2006. Linnanraunion toiseen kerrokseen tehtiin uudet, turvallisemmat kaiteet. Kohteesta on pyritty tekemään helposti tavoitettava myös uusien opasteiden avulla. Sillan päähän pystytetyssä pääopasteessa kerrotaan linnan vaiheista kolmella kielellä ja toiseen kerrokseen sijoitetetussa taulussa esitellään linnan huoneet 1660-luvun pohjapiirroksen avulla.
Saumauksen esittely
Valmista restauroitua muuripintaa, jonka saumat on viimeistelty käsityönä. Kuva: Sanna Ihatsu, Museovirasto.

Vankihuone
Maastotutkimuksissa löytyi 1600-luvun vankikammion rakenteita. Kuva: Sanna Ihatsu, Museovirasto.


Opaste

Pääopaste kertoo linnan rakentamisen vaiheista. Kuva: Selja Flink, Museovirasto.

Lisätietoja linnan historiasta:
www.kajaaninlinna.fi
Linnanraunio sillan alla -restaurointiraportti (Museoviraston julkaisuja)