MUSEOVIRASTO RESTAUROI

Haminan linnoitus, Hamina


Haminan kaupunki ja kaupunkilinnoitus muodostavat erottamattoman kokonaisuuden. Linnoituslaitteiden ja keskustan historiallisen rakennuskannan korjaustyöt on toteutettu yhteistyössä Haminan kaupungin, Senaatti-kiinteistöjen, Haminan varuskunnan ja vankeinhoitolaitoksen kanssa. Restaurointitöiden myötä Keskusbastioniin on luotu edustavat puitteet sekä sisä- että ulkoilmatilaisuuksille, joista huomattavin on joka toinen vuosi järjestettävä Hamina Tattoo -sotilasmusiikkitapahtuma.

Hamina ilmakuva
Haminan kaupunkilinnoitus. Kuva: Suomen ilmakuva.

Harvinainen ympyräkaava

Haminan kaupunkilinnoituksen ainutlaatuinen kaavaratkaisu perustuu renessanssin ideaalikaupunkimalliin. Säteittäisten katujen ryhmittämiä kortteleita ympäröi kahdeksankulmainen linnoituskehä, joka muodostaa symmetrisen tähtikuvion. Kaupungin asemakaava on Ruotsin vallan ajalta, mutta linnoituskaupunkia rakennettiin voimakkaimmin venäläisten hallinnassa vuoden 1742 jälkeen.

Linnoituksen sotilaallinen merkitys väheni pian sen valmistumisen jälkeen, kun Suomi siirtyi Venäjän alaisuuteen vuonna 1809. Linnoituksen toiminta lakkautettiin kokonaan vuonna 1836, ja 1800-luvun kaupunkipalot tuhosivat suuren osan kaupungin keskustan rakennuksista. Kaupungin sydämessä on kuitenkin säilynyt joukko merkittäviä julkisia rakennuksia. Säteittäisten katujen keskipisteessä, pyöreällä aukiolla oleva raatihuone valmistui 1700-luvun lopulla, ja sitä täydennettiin 1840-luvulla komealla tornilla. Aukion laidalla on C. L. Engelin suunnittelema luterilainen kirkko vuodelta 1843 sekä uusklassistinen ortodoksikirkko vuodelta 1837.

Haminan tarpeettomaksi käyneitä linnoituslaitteita ryhdyttiin purkamaan laajenevan asutuksen tieltä jo 1890-luvulla. Kaupunkia ympäröinyt bastionikehä on kuitenkin säilynyt hyvin linnoituksen lounaissivustaa lukuun ottamatta. Historiallisen keskustan asemakaavarakenne suojeltiin vuonna 1969 ja vanha rakennuskanta sai suojelumääräykset 1980-luvulla.

Linnoituslaitteet ovat kaupunkirakenteen ydin

Haminan kaupunki aloitti linnoituksen korjaukset vuonna 1957 ja Haminan työsiirtola, vuodesta 2010 Haminan vankila, on korjannut linnoitusta ja varuskunta-alueen rakennuksia vuodesta 1982 lähtien.

Restauroinnin tavoitteena on ollut säilyttää linnoituslaitteet, selkeyttää linnoituslaitteiden muodostamaa arkkitehtonista kokonaisuutta sekä vahvistaa niiden asemaa kaupunkirakenteen runkona. Yli 50 vuotta jatkuneen korjaustyön tuloksena on linnoituksen pääpuolustuslinjan muurien lisäksi restauroitu osa varuskunnan 1700- ja 1800-luvun rakennuksista. Museovirastolla on ollut Haminassa toimipiste, ja virasto on vastannut restaurointien suunnittelusta ja valvonnasta.

Korjauskohteina ovat olleet mm. Hämeenlinnan bastionin ruutikellari, Viipurin portin alue siltoineen, Nuolilinnakkeen galleria sekä Lappeenrannan portin vartiorakennus, joka kunnostettiin Museoviraston Haminan toimipisteeksi. Työsiirtolan ja vankilan toimesta on rakennettu lukuisia aitoja ja portteja, kuten puurakenteinen varuskunnan ympärysaita, metallirakenteinen pesäpallokentän aita ja tiilirakenteinen ortodoksisen kirkon aita, joka kunnostettiin 2000-luvun alussa. Myös Keskusbastioniin pystytettiin puurakenteinen aita kasemattien päälle ja metallirakenteinen aita bastionipihalle ojan viereen.

Viimeisenä ja keskeneräiseksi jääneenä vankila rakensi Marian kirkon ympärille haapapuista, kolmijohteista aitaa.
Muurien ja vallien korjaus on jatkunut koko työsiirtolan ja vankilan ajan, samoin linnoitusrakenteeseen liittyvien poternien, vallin läpi menevien tiiliholvien, korjaus.
Hamina poternin suuaukon muuraus
Poternin suuaukon holvikaaren muurauksessa käytettiin apuna puumuottia. Kuva: Museovirasto.


Hamina Keskusbastioni, ojan korjaus

Ojan kunnostusta Keskusbastionilla. Kuva: Museovirasto.

Hamina, Nuolilinnakkeen galleria, maan muotoilu
Nuolilinnakkeen galleriassa tehtiin maanmuotoilutöitä. Kuva: Museovirasto.
Lukuisat varuskunta-alueen rakennukset, näyttävimpänä ravintolana toimiva varuskuntakerho, on kunnostettu työsiirtolan ja vankilan toimesta. Vankila on kunnostanut myös muutamia vanhoja kaupunkirakennuksia.

Haminan vankila lakkautetaan vuoden 2013 alusta lähtien, mikä aiheuttaa melkoisen muutoksen niin kunnostus- kuin hoitotöihin. Linnoitusalueen omistajien, kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen täytyykin ottaa vastuu töiden jatkamisesta tästä eteenpäin. Myös Museovirasto on joutunut resurssiensa vähentyessä muuttamaan Haminan toimipisteen toiminnan painopistettä viraston omistuksessa olevien kohteiden rakennuttamistehtäviin.

Näyttävä katos suojaa kesätapahtumissa

Venäläisten 1800-luvun alussa rakentamassa keskusbastionissa on 58 tiilirakenteista holvattua varastokasemattia. Bastionin 20 vuotta kestäneet restaurointityöt saatiin päätökseen vuonna 1998. Bastionikentästä on vuosien myötä muodostunut kaupungin ulkoilmatapahtumien sydän, jonka käyttökelpoisuutta lisää kesäkuukausiksi pystytettävä telttarakenteinen suojakatos. Kaupungin rakennuttama katos muodostaa arkkitehtuuriltaan ja mittasuhteiltaan rohkeasti muotoillun vastaparin bastionin sisäpihaa ympäröivälle kasemattirivistölle. Joka toinen vuosi keskusbastionin täyttää Hamina Tattoo -sotilasmusiikkitapahtuma, jolle restauroitu linnoitusympäristö tarjoaa komeat puitteet.

Hamina tattoo
Ulkoilmaesitys keskusbastionin katetulla sisäpihalla. Kuva: Ilkka Kaskinen, Museovirasto.