MUSEOVIRASTO RESTAUROI

Välimaan torppa, Utsjoki


Alkuperäisellä paikallaan säilynyt Välimaan saamelaistila rakennuksineen on ainutlaatuinen kansatieteellinen helmi. Uhanalaisten rakennusten ostaminen valtiolle ja korjaaminen pelasti jälkipolville autenttisen palan saamelaishistoriaa. Vuonna 2009 tilan rakennukset tutkittiin ja dokumentoitiin rakennuskonservoinnin opiskelijoiden harjoitustyönä. Yhteistyön tuloksena saatiin kattavaa tietoa rakennusten kunnosta ja korjaustarpeista. Samalla tuleville restauroinnin ammattilaisille kertyi arvokasta käytännön kokemusta autenttisessa ympäristössä.

Välimaan kenttääVälimaan torpan rakennuksia. Kuva: Museovirasto.

Saamelaistila Tenojoen varrella

Vuonna 1866 perustettu Välimaan asuinkenttä sijaitsee Tenojoen alajuoksulla Utsjoen kirkonkylän ja Nuorgamin kylän puolivälissä. Mahtava luonnonmaisema kehystää pienimuotoista pihapiiriä, jossa heijastuu luonnonläheinen, kalastukseen ja lammastalouteen perustuva elämänmuoto. Tämän kalastajasaamelaistilan pihapiirin kuuluu turvekattoinen paritupainen asuinrakennus, kolme lauta- tai turvekattoista aittaa, lammaspuura, varastolava eli luovvi sekä vinttikaivo ja käymälä. Välimaa oli asuttuna 1970-luvun alkuun asti. Museovirasto osti autioituneen tilan vuonna 1981 säilytettäväksi kulttuurihistoriallisena muistomerkkinä.

1981-1983 Osa rakennuksista oli säilynyt hyvin

Välimaan torpan kunnostustyöt aloitettiin vuonna 1982. Korjaustyöt teki paikallinen urakoitsija Museoviraston ohjauksessa. Tilan päärakennuksen hirsirunko, perustukset ja tulisijat jouduttiin korjaamaan perusteellisesti. Lisäksi talon turvekatto täytyi rakentaa kokonaan uudelleen. Muiden rakennusten osalta korjaustarve oli vähäisempi.

Vuonna 1990 aluetta täydennettiin saunalla, joka rakennettiin paikalle siirretyistä vanhoista hirsistä.
Välimaan torppa on ainutlaatuinen esimerkki tenolaisesta jokilappalaistilasta. Kunnostettu pihapiiri edustaa rakennustapansa puolesta alueen tyypillistä
Välimaa ulkorakennus
Välimaan pihapiirin sijainti maisemassa on vaikuttava. Paikan viehätys muodostuu mahtavan luonnonmaiseman kehystäessä pienimuotoista kulttuurimaisemaa. Kuva: Marja Sahlberg, Museovirasto.
rakennuskantaa. Välimaan tilaa hoidetaan kulttuurihistoriallisena muistomerkkinä, jota Museoviraston työntekijät voivat käyttää tukikohtana virkamatkoillaan. Välimaassa ei ole museohenkilökuntaa, mutta tilan rakennuksiin voi tutustua pihapiirissä omatoimisesti opastaulujen avulla.

2009 Opiskelijoiden kuntotutkimusleiri

Kesällä 2009 Välimaan asuinkentällä pidettiin viikon mittainen Seinäjoen ammattikorkeakoulun rakennuskonservoinnin opiskelijoiden kenttätyöjakso, jonka aikana opiskelijat tekivät tilan rakennusten kunto- ja vauriokartoitukset sekä mittasivat ja dokumentoivat ne valokuvaamalla ja piirtämällä. Tavoitteena oli selvittää rakennusten nykykunto ja korjaustarpeet tulevan korjaus-suunnittelun pohjaksi. Samalla tarjottiin alan opiskelijoille mahdollisuus saada harjoitustyön kautta tuntumaa haasteellisiin työskentelyolosuhteisiin ja käytännön työkokemusta tulevaan ammattiinsa. Työstä on valmistunut raportti, jossa jokainen rakennus on käsitelty yksitellen. Valokuvaus- ja mittausdokumentointia on täydennetty kirjallisella kuvauksella. Lisäksi kustakin rakennuksesta on esitetty välittömät kiireelliset korjaustarpeet.