MUSEOVIRASTO RESTAUROI

Leineperin rautaruukki, Ulvila


Leineperin ruukin restaurointi on ensimmäisiä Museoviraston toteuttamia teollisuushistoriallisia korjaushankkeita. Työn keskipiste oli romahtamisvaarassa ollut masuuni, ja sen ohella töitä tehtiin useimmissa ruukin vanhoista rakennuksista. Leineperi on myös erinomainen esimerkki eri viranomaistahojen toimivasta yhteistyöstä vanhan kylän elävöittämiseksi.

Leineperi masuuni ja vasarapaja
Leineperin kankivasarapaja ja masuuni restauroidussa asussaan. Kuva: Erkki Härö, Museovirasto.

Ruukinkylä kosken partaalla

Kullaan kunnassa sijaitseva Leineperin rautaruukki perustettiin vuonna 1771, ja se on yksi parhaiten säilyneitä ruukkikokonaisuuksia maassamme. Keskeiset tuotantorakennukset, masuuni ja kankivasarapaja, sijaitsevat vesivoiman äärellä kosken molemmin puolin. Ruukinkartano ja seppien asunnot ovat ruukinkadun varrella, ja työväen asuintalot muodostavat oman ryhmänsä etäämmällä. Teollinen raudanvalmistus ruukissa päättyi vuonna 1902, jonka jälkeen entinen kankivasarapaja toimi kotitarvesahana aina vuoteen 1962 asti.

Historialliset kerrostumat säilytettiin

Leineperin ruukin kunnostustyöt aloitettiin 1980-luvun lopulla. Töiden perustana olivat huolelliset arkistoselvitykset ja paikan päällä tehdyt kenttätutkimukset. Hankkeen alkaessa rakennukset olivat pahoin ränsistyneitä ja suurimmaksi osaksi tyhjillään. Restauroinnin tärkeimpänä tavoitteena oli vanhojen rakennusten säilymisen turvaaminen ja uuden käyttötarkoituksen löytäminen niille.

Korjaustyöt aloitettiin huonokuntoisen multahirsimasuunin restauroinnilla. Masuunin alimman kerroksen muodostaa harmaakivijalusta, sen päällä on maalla täytetty hirsikehikko, ja ylimpänä on rankorakenteinen kerros. Korjaustöissä masuunin kivirakenteita vahvistettiin syvätäyttämällä, hirsikehikko uusittiin lähes kokonaan ja masuunitornin ympärille palautettiin siinä aiemmin ollut raastupa eli työhuone.

Savi- ja slagitiilirakenteisen kankivasarapajan kunnostuksen yhteydessä haluttiin pitää kiinni rakennuksen historiallisista kerrostumista. Pajan ulkomuoto säilytettiin rautaruukin aikaisessa asussa ja sen sisälle palautettiin toimiva kotitarvepaja. Muuten rakennus restauroitiin sisältä sahakäyttöä kuvaavaan vaiheeseen, jolta on peräisin myös historiallisesti arvokas sahalaitteisto.

Ruukkialueen korjaustyöt valmistuivat vuonna 1994, ja niiden myötä vanhoihin rakennuksiin saatiin taas toimintaa. Kankipajassa on järjestetty taontanäytöksiä ja muihin rakennuksiin on perustettu puoteja ja työpajoja. Museoviraston teettämät restaurointityöt rahoitti työministeriö. Myös paikallisten asukkaiden aktiivinen panostus ja ympäristöministeriön tuki mahdollistivat Leineperin historiallisen kylän säilymisen. Vuonna 1994 Leineperin ruukille myönnettiin Europa Nostra -diplomi huolellisesti ja vaalien tehdystä restauroinnista ja kylän elvyttämisestä.
Leineperi patoallas
Leineperin ruukinalueen keskeiset rakennuksen sijaitsevat patoaltaan rannalla. Kuva: Jouni Marjamäki, Museovirasto.


Leineperi piirros

Kohteen kunnostustöiden perustana oli huolellinen tutkimustyö sekä arkistossa että paikan päällä. Kuvassa mittauspiirros masuunin pohjoisjulkisivusta. Kuva: Museovirasto.