MUSEOVIRASTO RESTAUROI

Taalintehtaan masuuni, Kemiönsaari


Vuonna 1688 perustettu Taalintehtaan ruukki sijaitsee meren rannalla Kemiön saarella. Vaatimattomasta alusta kehittyi vähitellen Suomen suurin rauta- ja terästehdas. Vanha masuuni on yhä ruukkialueen keskipisteenä masuunilammen rannalla. Vuonna 2002 käynnistyneen kunnostus-hankkeen aikana masuuni sai uuden suojakatoksen ja alueella tehtiin maisemanhoitotöitä ja muurien restaurointia. Arkisto- ja maastotutkimukset tarjosivat kiinnostavaa lisätietoa kohteen kasvillisuudesta ja historian vaiheista.

Taalintehtaan masuuni
Kuva: Museovirasto.

Ruukin alueella on säilynyt monipuolista rakennuskantaa

Turun saaristossa sijaitsevassa Taalintehtaan ruukissa aloitettiin raudanvalmistus jo 1688. Se on yksi harvoista Suomen vanhoista ruukeista, jossa metallinjalostus jatkuu edelleen. Ruukki rakennettiin hyvän satamapaikan tuntumaan, koska tarvittava rautamalmi tuotiin laivalla Ruotsista. Vanha masuuni valmistui vuonna 1850. Kivirakenteisen alaosan päälle rakennettiin tiilinen galleriakerros, jonka sisällä oli osittain vapaasti seisova piippu. Valmistuessaan masuuni oli 9,6 metriä korkea, ja siinä oli maamme ensimmäinen kvartsimassasta tehty masuuninpesä.

Ruukin alueella on säilynyt paljon tuotanto- ja asuinrakennuksia eri aikakausilta. Masuunin eteläpuolella olevat tiiliset valimo- ja konepajarakennukset rakennettiin 1800-luvun lopulla. Meren rannalla oleva slagitiilisten hiiliuunien ryhmä on vaikuttava nähtävyys. Alun perin uuneja oli 23, joista on säilynyt 12. Vanhasta laivarannasta löytyy myös edustava empiretyylinen rakennusryhmä. Ruukkialueen vanhat asuinrakennukset antavat hyvän kuvan työväen asumisesta 1700-luvulta nykypäiviin. Rakennustyypiltään harvinaisimpia esimerkkejä ovat 1800-luvun lopun puiset luhtikäytävätalot.

Kävijöille on tarjolla tietoa alueen teollisuusperinteestä

Masuunialueella on tehty maisemanhoitotöitä vuodesta 1995 lähtien. Vuonna 2002 kohteessa alkoi työministeriön rahoituksen turvin laajempi kunnostus- ja kehittämishanke. Vanhasta masuunista oli säilynyt harmaakivinen alaosa, tiilirakenteinen galleriakerros sekä ympäröiviä raastuvan, pasutusuunin ja hiilihuoneen perustuksia.

Tärkeimpänä tehtävänä oli sortumisvaarassa olevien muurirakenteiden restaurointi ja vahvistaminen. Tavoitteena oli myös masuunialueen kehittäminen nähtävyytenä ja matkailukohteena.

Työt aloitettiin maiseman raivauksella ja muurien konservoinnilla. Vanhan masuunin raunioiden suojaksi pystytettiin katos ja piipun paikalle rakennettiin opastustila. Entisen työskentelytason, kranssin, korkeudelle valmistui näköalatasanne, jonne kuljetaan vanhan hiilisillan paikalle rakennettua kulkusiltaa pitkin. Restauroinnin yhteydessä alueella
Taalintehdas hiilivat

Taalintehdas
Kuvat: Museovirasto.
tehtiin myös arkeologisia tutkimuksia, mittausdokumentointia ja historia- ja kasvillisuusselvityksiä, jotka tarjosivat kiinnostavaa lisätietoa ruukin rakentamisen vaiheista ja ympäröivästä luonnosta. Taalintehtaan masuunialueen restaurointihanke saatiin päätökseen vuonna 2010.

Vanha masuuni on tärkeä Taalintehtaan teollisuuden ja historian symboli. Restaurointi turvasi masuunin rakenteiden säilymisen, ja uusi infokeskus tarjoaa kävijälle mahdollisuuden tutustua alueen rikkaaseen teollisuusperinteeseen, jonka juuret ulottuvat 1600-luvulle asti. Perinne jatkuu myös masuunin uusissa teräsrakenteissa, joiden materiaalit saatiin lahjoituksena alueen omistajalta Rautaruukki Oyj:ltä. Masuunialueen tuntumassa toimii myös Taalintehtaan ruukkimuseo, jossa esitellään mm. vanhoja työtapoja ja alueen pienoismalli.