MUSEOVIRASTO RESTAUROI

Tietoa sivustosta

Museovirasto suorittaa laajamittaisia restaurointihankkeita kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kohteissa. Kohteet valikoituvat niiden kulttuurihistoriallisen merkittävyyden sekä saatavissa olevan rahoituksen perusteella.

Viime vuosien aikana virasto on keskittynyt pääsääntöisesti omassa hallinnassaan olevien kiinteistöjen restaurointiin. Restauroitava rakennuskanta koostuu kartanomuseoista sekä muista nähtävyyskohteista ympäristöineen. Erityisasemassa on Seurasaaren ulkomuseo, jonka 90 museorakennusta vaatii jatkuvaa kunnostusta.

Hankkeissaan Museovirasto on kehittänyt aktiivisesti restauroinnin eri menetelmiä. Tätä kehitystyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä alan oppilaitosten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Yhteistyö on myös avannut uudenlaisia mahdollisuuksia rakennusmateriaalien, restaurointimenetelmien ja työtapojen kehittämiseen.

Ilari Kurri
osastonjohtaja
Kulttuuriympäristön hoito -osasto
Kahiluodon kartano (kuva 1)
Seurasaaren Kahiluodon kartano. Kuva: Liisa Tuomikoski, Museovirasto.


Museovirasto restauroi -sivusto:

Käsikirjoitus: Marja Sahlberg ja Selja Flink
Ulkoasu: Antero Airos